Sloopwerken Circulair Van Aanvraag tot Zaaien

Van A tot Z zo levert Vlasman bij voorkeur een project op.
Bij SHIP in IJmuiden heeft Vlasman de laatste grond aangeleverd en ingezaaid. Wij hebben opnieuw veel kennis opgedaan van dit mooie circulaire project in opdracht van Algeco Netherlands en de Provincie Noord-Holland .

In samenwerking met Groothuis Bouwgroep is dit gebouw volledig gedemonteerd en Groothuis Bouwgroep zal dit opnieuw opbouwen op een locatie elders (locatie volgt nog).

Veilig werken en een gestructureerde planning heeft op dit werk zijn vruchten afgeworpen door goede communicatie tussen binnen- en buitenpersoneel.

Na afronding van het verwijderen van de verharding en fundering heeft Vlasman op het dijklichaam weer grond teruggebracht en gras ingezaaid.
Dit heeft mooie beelden opgeleverd!

Bedankt Algeco Netherlands Provincie Noord-Holland en Groothuis Bouwgroep voor deze fijne samenwerking!

specificaties

Opdrachtgever
Provincie Noord Holland & Algeco
Plaats
IJmuiden
Datum