MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN

 

CIRCULAIR SLOPEN EN RECYCLEN 

Vlasman hecht veel waarde aan het reduceren van afvalstromen. Met een recyclingpercentage van 97% boeken wij al jarenlang goede resultaten op het terrein van duurzaamheid en hergebruik. Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking in de keten om circulair slopen en recyclen naar een nóg hoger plan te tillen. Samen met onze partners maken wij de cirkel rond: dat is onze ambitie voor vandaag en morgen.

Hoogwaardig recyclebeton

Vlasman heeft samen met de Theo Pouw Groep een procedé ontwikkeld om tot een gesloten betonkringloop te komen. Werd betonpuin eerst voornamelijk hergebruikt als onderlaag in de wegenbouw, nu verwerken wij het gesloopte beton tot brekerzand en duurzaam betongranulaat, dat vervolgens als grindvervanger dient in beton. Hierbij behalen wij een bovengemiddeld recyclingpercentage van maar liefst 60% en een aanzienlijke CO2-besparing. Dit proces van upcycling kan zich eindeloos herhalen zonder dat het beton aan kwaliteit inboet.

Win-winsituatie

Vlasman streeft ernaar om efficiënt om te gaan met energiebronnen en grondstoffen, zodat de CO2-emissie en andere nadelige gevolgen voor het milieu worden teruggedrongen. In al onze projecten houden wij rekening met het directe en indirecte hergebruik van materialen uit de vrijkomende afvalstromen. Deze stoffen worden eerst geïnventariseerd en vervolgens verwijderd en afgevoerd naar partnerbedrijven. Zo zoeken wij altijd de win-winsituatie op, met oog voor het milieu, maar ook voor een optimale bedrijfsvoering.

Nul op de meter

Een mooi voorbeeld is ons eigen nieuwe bedrijfspand, dat energie-zelfvoorzienend is, en dus 2030-proof. Op ons terrein zijn achttien bronnen geslagen voor de warmte-koudeopslag waarmee wij de klimaatbeheersing binnen het pand realiseren. We gebruiken alleen nog LED verlichting en maken gebruik van 500 zonnepanelen voor de stroomopwekking. Het pand is een visitekaartje voor duurzaam bouwen, omdat op allerlei niveaus circulaire technieken en gerecyclede materialen worden toegepast.