Vlasman ASBESTSANERING
Contactpersoon Mirko Ophoff
Mirko Ophoff

Asbestsanering

 

Vlasman Asbestsanering is gespecialiseerd in het vakkundig verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten. De asbestsaneringswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende normen en richtlijnen volgens Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.