Sloopwerken Circulair Circulair Sloopwerken RWZI Maarssenbroek

In April zijn is Vlasman gestart met de sloop van de rioolwaterzuiveringsinstallatie  (RWZI) in Maarssenbroek. De installatie aan de Sterrebaan in Lage Weide is al sinds 2019 niet meer in gebruik. De taak is een paar jaar geleden overgenomen door de zuiveringsinstallatie in Leidsche Rijn.

 De zuiveringsinstallatie bestaat grotendeels uit beton dat zal worden gerecycled als bouwstof. Als de totaalsloop is afgerond zal het terrein bouwrijp opgeleverd worden aan de opdrachtgever. De fundering van een gedeelte van de installatie blijft liggen en wordt gebruikt om een nieuwe loods met kantoor op te bouwen. Tenslotte krijgt het terrein ook nog een groenere inrichting.

specificaties

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap "De Stichtse Rijnlanden"
Plaats
Maarssenbroek
Datum

Bijzonderheden

  • Circulair slopen
  • Duurzaam
  • recycling beton