Circulair Nieuwsbericht: Urban Mining samenwerking Systemair en Vlasman

Dinsdag 26 april tekende Dick Dibbits (Systemair) en Hans Herkhof (Vlasman) een samenwerkingsovereenkomst om LBK’s (luchtbehandelingskasten) te behouden voor de sloop en een nieuw leven te geven. In termen van de circulaire economie wordt dat Urban Mining genoemd, een van de belangrijkste pijlers waarop de aanpak van het wereldwijde grondstoffen tekort op rust. 

De samenwerking is een belangrijke uitbreiding van de renovatie en upgrade activiteiten welke Systemair al meer dan 50 jaar uitvoert aan LBK’s op locatie van onze klanten.  Die levensduurverlenging zorgt ervoor dat LBK’s in plaats van ca. 20 jaar wel 40 jaar of langer optimaal kunnen blijven functioneren.

In samenwerking met Vlasman brengen we nu ook LBK’s uit slooppanden of andere demontage projecten terug naar onze fabriek (Return), knappen ze op (Refurbish) en bieden ze aan voor hergebruik (Reuse).  Meer hergebruik is een absolute voorwaarden om een voldoende lage MPG-score te behalen. Deze Milieu Prestatie Gebouw is sinds 1 januari 2018 verplicht voor het verkrijgen van een bouwvergunning en draagt daarmee bij tot het beperken van de bouw gerelateerde CO2 uitstoot.  

Daarnaast is hergebruik ook een voorwaarden voor de doelstellingen uit de transitieagenda circulaire bouw waarin de Nederlandse overheid afgesproken heeft dat in 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair zullen zijn. Met dit nieuwe businessmodel nemen Systemair en Vlasman als toonaangevende bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Kijk voor de beschikbare producten voor hergebruik op; https://www.systemair.com/nl/toepassingen/renovatie-upgrading/circulair-gebruik-van-luchtbehandelingskasten/

 

specificaties

Datum

Bijzonderheden

  • Samenwerking tussen Systemair en Vlasman
  • Hergebruik Luchtbehandelingskasten
  • Refurbish
  • levensduurverlening in plaats van 20, wel 40 jaar!