Vlasman certificeert eind mei voor de CO2-prestatieladder, trede 3

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. implementeert en certificeert volgens CO2-prestatieladder, trede 3.

Vlasman is een bedrijf dat actief is op het gebied van Sloopwerken, Asbestsanering, Koppensnellen, Boren & Zagen en Bodemsanering. Certificeren volgens de prestatieladder is een ontwikkeling die past binnen de visie die Vlasman heeft ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Van de implementatie van de CO2-prestatieladder is de nul-situatie bekend. De CO2-footprint over 2016 en de Reductiedoelstellingen 2017-2021 zijn opgesteld.

Zie voor meer informatie:
-          Beleidsverklaring 
-          CO2-footprint 
-          CO2-reductiedoelstellingen 

Reacties

Uw contactpersoon

Hans Herkhof

Hans Herkhof

Opdrachtgever

Vlasman b.v.

Diensten:

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design