Asbestsanering Uitgelicht: Asbestsanering bij mutaties

Snelle sanering zorgt voor snelle doorverhuur

Wanneer een woning wisselt van huurder, is dit voor woningcorporaties een uitgelezen moment om te controleren op asbest en om noodzakelijk onderhoud te plegen. Vlasman BV kan dit hele proces uit handen nemen, van de inventarisatie en de sanering tot de vrijgave en het bouwkundig herstel. Voor veel corporaties voeren wij deze werkzaamheden op contractbasis uit, waarbij wij als partner meedenken over het mutatiebeleid, de organisatie en de verantwoording.

Lees de gehele tekst in het productblad. 

Bekijk het Productblad onder DOWNLOADS EN LINKS   ->> ->>

specificaties

Datum

Bijzonderheden

  • Grote capaciteit en hoge kwaliteit in asbestsanering (ongeveer 30 ploegen)
  • Veel klanten in de woningbouw (meer dan 40 corporaties)
  • Gecertificeerde medewerkers en innovatief materieel
  • Uitgebreid netwerk en goede samenwerking met andere partijen
  • Bedrijfsbureau begeleidt het proces met inzet van hoogwaardige ICT