Sloopwerken Asbestsanering Trappenberg te Huizen

Trappenberg in Huizen staat voor zorg en wonen waar 65-plussers uit de omgeving kunnen wonen met directe toegang tot zorgvoorzieningen. Wij zijn gestart wij met de sloop van de diverse bijgebouwen, te weten het PMD gebouw, Mytylschool, Gebouw Technische Dienst en het Trappenhuis Gebouw.  Het historische hoofdgebouw blijft behouden en wordt volledig gerenoveerd.  De Mytylschool, technische dienst gebouw en het trappenhuisgebouw zijn reeds gesloopt. Momenteel zijn wij nog volop bezig met de ontmanteling van het hoofdgebouw en het PMD gebouw. Twee weken geleden is door minister Hugo de Jonge het officiële startsein gegeven voor de sloop.

Voorafgaand aan de sloop hebben wij diverse asbesthoudende toepassingen verwijderd. 

In de voorbereidingsfase heeft onze medewerker duurzaamheid & circulariteit de materialen en producten die voor hergebruik in aanmerking komen geïnventariseerd. Zo hebben de  houten balken, deuren, straatmeubilair, stalen binten en trappen inmiddels een herbestemming gekregen 

Na verwachting zullen de werkzaamheden eind mei zijn afgerond.

specificaties

Plaats
Huizen
Datum

Bijzonderheden

  • Sloop diverse gebouwen 
  • Historisch hoofdgebouw blijft behouden 
  • Asbesthoudende toepassingen verwijderd
  • Hergebruik  diverse materialen
  • Officiële startsein door  minister Hugo de Jonge