Sloopwerken Sloop school en bankgebouw in binnenstad Leiden

In opdracht van de Gemeente Leiden zijn wij gestart met de totaalsloop van een schoolgebouw en het voormalig ABN-AMRO gebouw te Leiden. Aanleiding hiervoor is de beoogde herontwikkeling van de kavels waarbij onder andere een hotel/kantoor en woontorens gebouwd gaan worden. De sloop van deze kavels maakt onderdeel uit van de “duurzaamste kilometer” in de Gemeente Leiden. Doel van de gemeente is om circulariteit en duurzaamheid bij sloopprojecten te stimuleren.

Voorafgaand aan de sloop zijn de asbesthoudende toepassingen door ons verwijderd. Vervolgens zijn wij gestart met het circulair ontmantelen van het schoolgebouw en het voormalig ABN-AMRO gebouw. Zoveel mogelijk bestaand bouwmateriaal wordt hergebruikt of aangeboden voor hergebruik via diverse bouwmaterialen marktplaatsen. (zie onder dit bericht de link naar de diverse marktplaatsen). 

Aansluitend zullen de gebouwen in zijn geheel gesloopt worden. Voordat het terrein bouwrijp opgeleverd kan worden, saneren wij de verontreinigende bodem. Naar verwachting zal het project medio maart afgerond worden.

specificaties

Opdrachtgever
Gemeente Leiden
Plaats
leiden
Datum

Bijzonderheden

  • Sloop in binnenstedelijke omgeving
  • Extra maatregelen vanwege omliggende monumentale panden
  • Circulaire sloop onder BREEAM, 95% hergebruik
  • Inzet van electrische slooprobot en telekraan
  • Bodemsanering
  • Asbestsanering
  • Doorlooptijd: oktober 2020 - mei 2021