Asbestsanering Chroom-6

VEILIGE, DESKUNDIGE AANPAK VAN PROFESSIONALS


Chroom-6 is in veel verschillende industrieën en toepassingen gebruikt om de hechting van verf- en laklagen te bevorderen. De stof is giftig, kankerverwekkend en milieuvervuilend. Daarom is het belangrijk dat altijd een professioneel bedrijf als Vlasman wordt ingeschakeld om Chroom-6 te verwijderen. Vlasman heeft  jarenlange ervaring als asbest- en Chroom-6-saneerder en gaat zorgvuldig te werk volgens strenge veiligheidsprotocollen.


Werkwijze Vlasman bij een vervuiling van Chroom-6:
• Gedetailleerd plan van aanpak op basis van Chroom-6-analyse
• Aanpak afgestemd op indeling in risicoklassen 1, 2 of 3 
• Uitgebreide risico-instructies voor gecertificeerde medewerkers
• Aandacht voor persoonlijke hygiëne
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Professioneel meetapparatuur om grenswaarden te bepalen
• Afscherming werkgebied, met gebruik van bronafzuiging
• Ruime ervaring met containments (met inzet van onderdrukmachines/sluizen/douches)
• Veilige afvoer van chemisch afval naar erkende verwerkers
• Vrijgave door extern laboratorium

specificaties

Datum

Bijzonderheden

  • Uitgebreide en jarenlange ervaring als saneerder (asbest en Chroom-6)
  • Ervaring met risicovolle projecten
  • Deskundige, gecertificeerde en goed geïnstrueerde medewerkers
  • Bedrijfsbureau zorgt voor deskundige voorbereiding, planning en inzet
  • Volledige projectcoördinatie mogelijk van analyse tot en met vrijgave en afvoer
  • Altijd het juiste materieel, toegespitst op specifieke situatie
  • Snel beschikbaar en inzetbaar, ook indien opschaling is gewenst
  • Vrijblijvende offerte, altijd op maat