Asbestsanering Kortvoort te Amsterdam


In het kader van brandpreventie worden bij 169 woningen in de reguliere vleugels de toegangsdeuren en deurkozijnen vervangen. In de bovenlichten van deze entrees bevindt zich asbesthoudend plaatmateriaal. Dit plaatmateriaal wordt gesaneerd met behulp van MiniContainments.
De saneringen vinden plaats in risicoklasse 2. Met deze werkwijze worden 4 woningen per dag gesaneerd. Het hele saneringstraject heeft 4 maanden in beslag genomen.

specificaties

Opdrachtgever
Woonzorg
Plaats
Amsterdam
Datum

Bijzonderheden

  • Sanering m.b.v. MiniContainments bij 169 appartementen in bewoning
  • Betreft asbesthoudend plaatmateriaal in bovenlichten (RK2)
  • Vanwege brandpreventie worden deuren en bovenlichten vervangen
  • Nauwgezette afstemming met corporatie en aannemer
  • Coördinatie van gecontroleerde afvalstroom