TU Delft gebouw 23

ASBESTSANERING TU DELFT GEBOUW 23

Tijdens de sanering bleef het gebouw in bedrijf

Op de campus van TU Delft staat gebouw 23, waar de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen en de afdelingen Finance en HR zijn gevestigd. TU Delft gaf Vlasman de opdracht om dit gebouw te saneren. Na een succesvolle buitensanering in 2017 werd Vlasman ook aangetrokken om in 2019 de oostgevel aan te pakken.

In de eerste fase betrof het de verwijdering van overstekbeplating (risicoklasse 2-A). In totaal is er toen circa 1.500 m2 asbest verwijderd.  In de tweede fase werden ook de puien met asbesthoudende beglazingskit  gedemonteerd en afgevoerd, teneinde een duurzame gevel te realiseren. De balustrade van het gebouw bevatte chroom6 houdende verflagen, deze hebben wij plaatselijk gesaneerd. Andere aanvullingen hadden betrekking op kleinschalige sloopwerkzaamheden en saneringen in de onderwijszalen en toiletgebouwen.

Gebouw 23 is maar liefst zes verdiepingen hoog en 250 meter lang. Om de werkzaamheden goed uit te voeren, plaatste Vlasman een steiger over de gehele breedte en hoogte van het pand. Het gebouw bleef gedurende de hele operatie in bedrijf. Om tentamens ongestoord te laten verlopen, werden sommige werkzaamheden naar de nacht verplaatst. Ramen moesten gesloten blijven en de doorgangen rondom het gebouw bleven open voor de hulpdiensten en de gangbare logistieke processen. De bebording, omleidingen en tijdelijke afzettingen werden geheel door Vlasman gecoördineerd. Ook de veiligheidscoördinatie van alle werkzaamheden op de steiger was volledig in handen van Vlasman.

Om het  contact met alle betrokken partijen in goede banen te leiden, stelde Vlasman een omgevingsmanager aan. Als aanspreekpunt droeg hij de verantwoordelijkheid voor de overzichtelijke uitvoering van dit project. Mede dankzij zijn inzet, de strakke planning en de flexibiliteit van de betrokken medewerkers is dit project succesvol opgeleverd aan TU Delft.

Specificaties

Project:
Buitensanering gebouw 23 TU Delft

Opdrachtgever:
TU Delft

Datum:
juli-september 2017 (eerste fase)
maart 2019 -januari 2020 (tweede fase)

Bijzonderheden:

  • Buitensanering (klasse 2-A, 2 openlucht), aanvullende binnensanering
  • Sanering chroom6 (balustrade en kozijnen)
  • Gebouw in bedrijf, minimale gevolgen voor dagelijkse operatie
  • Steigerbouw in eigen beheer
  • Inzet van omgevingsmanager
  • Coördinatie verkeersomleiding en bebording

Uw contactpersoon

Mirko Ophoff

Mirko Ophoff

Ook gekoppeld aan dit item

    Helaas hebben wij geen resultaten kunnen vinden

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design