Oud-DSM panden te Geleen

SLOOP EN ASBESTSANERING VAN OUD-DSM PANDEN TE GELEEN

Twee projecten op chemisch industrieterrein onder strenge veiligheidseisen

In opdracht van Brightlands Chemelot Campus te Geleen toog Vlasman naar het zuiden des lands om zowel de asbestsanering als de sloop van twee voormalige DSM-panden uit te voeren. Gebouw 008 betrof een kantoorpand en Gebouw 110 een laboratorium. Omdat beide projecten op een chemisch industrieterrein plaatsvonden, golden er strikte veiligheidsvoorschriften die een zorgvuldige afstemming verlangden.    

Gebouw 008

Dit 5-laagse kantoorgebouw bevatte een half verzonken kelder en een liftopbouw. Het stond op een lastige locatie, pal naast een belangrijke verkeersader van het industrieterrein en omgeven door bestaande bebouwing. Vlasman zette daarom de lange giekversie in van de grote hydraulische rupskraan, de Hitachi 890 High Reach Demolition. Gedurende de werkzaamheden werd de hoofdweg deels afgezet. De afstemming over deze logistiek, net als over de werkvergunningen en de veiligheidsprocedures, vergde veel tijd en aandacht. Omdat Gebouw 008 precies op de grens lag van de Brightlands Chemelot Campus enerzijds en Sitech anderzijds, moest er met beide partijen worden overlegd. Daarom was de uitvoerder van Vlasman continu op de slooplocatie aanwezig, als aanspreekpunt voor de betrokken partijen.  

Gebouw 110

Het voormalige laboratorium stond naast het Center Court van de Brightlands Chemelot Campus, het verzamelgebouw waarin diverse bedrijven en (opleidings) instituten, de restaurants en de vergaderruimtes  zijn gevestigd. Vlasman diende dus rekening te houden met de geluidsoverlast voor en de veiligheid van de gebruikers. Voor de asbestsanering en de sloop stond Vlasman in nauw overleg met de constructeur, met wie het plan van aanpak werd bepaald. Omdat de luchtkanalen van het lab mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten, Is er door de HVK-er van de campus  een plan van aanpak opgesteld om deze kanalen op een veilige- en milieubewuste manier te verwijderen en af te voeren. Het gebouw bevatte aluminium schoorstenen van meer dan 30 meter hoog die door Vlasman werden afgehesen. Bovendien was er een decaline leiding aanwezig die eerst verwijderd moest worden. Een extra aandachtspunt was de nabijheid van vitale bekabeling, die tijdens de werkzaamheden intact moest blijven. Al deze factoren maakten het cruciaal om ver vooruit te denken, en de planning nauwgezet te bewaken. Beide projecten werden binnen de afgesproken termijn succesvol afgerond.

Specificaties

Project:
Sloop en asbestsanering van Gebouwen 008 en 110 te Geleen

Opdrachtgever:
Brightlands Chemelot Campus

Doorlooptijd:
oktober 2019 – mei 2020

Bijzonderheden:

  • Lastige locatie: aan verkeersader en nabij vitale infrastructuur
  • Inzet Hitachi 890 High Reach Demolition
  • Strenge veiligheidsvoorschriften in industriële omgeving
  • Vaste uitvoerder voor overleg met meerdere partijen/opdrachtgevers
  • Volgens planning opgeleverd

Uw contactpersoon

Mirko Ophoff

Mirko Ophoff

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design