Verduurzamingsproject school in Zuid-Holland m.b.t. gevelrenovatie

Voor een school in Zuid-Holland zijn wij begonnen met een proefsanering voor het vervangen van een gevel waarbij asbesthoudende kit, beplating en panelen verwijderd worden. Het betreft een buitensanering die onder RSKL-2 openlucht wordt uitgevoerd. Deze proefsanering wordt uitgevoerd met het oog op het vervangen van de gehele gevel. Om overlast te voorkomen worden de werkzaamheden voornamelijk uitgevoerd in het weekend en na kantoortijden. Naar verwachting zal de proefsanering in week 48 worden opgeleverd. Om de bestaande gevelpui te demonteren dient er eerst een asbesthoudende dak overstek beplating verwijderd te worden, waarna, onder asbestcondities, alle onderdelen van de gevelpui worden gedemonteerd. Na de eindschoonmaak volgt er een inspectie en vrijgave en wordt er een nieuwe duurzame gevelpui retour geplaatst.

Uw contactpersoon

Jeroen Toet

Jeroen Toet

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design