Catharijnesingel te Utrecht

In combinatie met D. van der Steen B.V. zijn wij momenteel bezig met sloopwerkzaamheden aan de Catharijnesingel in Utrecht. Deze sloopwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd ter voorbereiding op het herstellen van de singelstructuur van de Catharijnesingel Midden en Zuid in Utrecht.

De hoofdzaak van de werkzaamheden van dit project zijn het slopen van de bestaande Catharijnebak (voormalige Catharijnebaan), het slopen van een deel van het nog resterende gedeelte van een ondergrondse spuikoker en het slopen van het Willemsviaduct.

Complicerende factoren hierbij zijn beperkingen ten aanzien van het verlagen van de grondwaterstand (de te slopen constructies bevinden zich deels onder de grondwaterstand), het verwijderen van de funderingspalen die onder de Catharijnesingel zitten en de eisen en wensen die gelden met betrekking tot het beperken van hinder in deze hoofdstedelijke omgeving.

Begin volgende week zal worden gestart met het slopen van het uitstroomhoofd. We starten dan met het verwijderen van de deksel, we knippen met de ‘triple giek’ kraan van 160 ton, het beton weg. Dit beton wordt ter plekke vergruisd en daarna afgevoerd.

Meer info inzake dit project: cu2030.nl/singel

Uw contactpersoon

Hans Herkhof

Hans Herkhof

Opdrachtgever

Vlasman i.c.m. D van der Steen B.V.

Diensten:

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design