Totaalsloop flatgebouw Tilburion te Tilburg

In opdracht van de Gemeente Tilburg zijn wij begin februari gestart met de sloop van het Tilburion gebouw in Tilburg. Op 1 maart jongstleden heeft Wethouder de Vries de officiële aftrap voor de sloop gegeven. Voorafgaande aan het daadwerkelijke startsein is het pand gestript en ontdaan van asbesthoudende toepassingen. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind april afgerond zijn. Het Tilburion gebouw maakt ruimte voor de aanleg van het nieuwe busstation, deze zal eind van dit jaar gereed zijn.

Uw contactpersoon

Hans Herkhof

Hans Herkhof

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Diensten:
Locatie:
Tilburg

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design