Wat niet controleerbaar is, moet je niet controleren

“Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands Recht. Om de reden vermeld in de paragraaf ‘Onderbouwing van de oordeelonthouding’, hebben wij echter geen controle-informatie kunnen verkrijgen die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Dientengevolge geven wij geen oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.”

Wie kent deze passage, haast standaard in elke accountantsverklaring opgenomen, niet? Een goedgekeurde accountantsverklaring valt klaarblijkelijk nooit te maken. De conclusie is dat er dus ook niets te controleren valt. Maar zijn de meeste controles door accountants dan niet overbodig? Mijns inziens wel.

Neem onze BTW- en loonadministratie. Die lopen bij ons al jaren volgens dezelfde geautomatiseerde, gecertificeerde en gestroomlijnde processen. Waarom zou je die als accountants op zijn kop zetten en in spiegelbeeld specificeren als er helemaal niets mis mee is en je ze toch niet kunt goedkeuren? Bij Vlasman b.v. voeren wij jaarlijks een post op genaamd ‘Nog te factureren omzet’. Alle kosten, verplichtingen en omzetten vallen gewoon in het afgesloten jaar. Heel simpel en zoals het hoort. Maar om de een of andere onduidelijke reden roept deze post elk jaar weer een hoop vragen op. Volgens de accountant gaat het om ‘onderhanden werk’, maar wij hebben helemaal geen onderhanden werk! Elk jaar weer dezelfde vragen, hetzelfde liedje en uiteindelijk dezelfde uitkomsten omschreven in de accountantsverklaring (die overigens nog steeds niet goedgekeurd wordt).

Wij hanteren voor al ons gereedschap dat niet is geactiveerd een zogenaamde ‘ijzeren voorraad’ van circa 135.000 euro. Dit is een forfaitaire en bovenal lage waardering. Wij kunnen de waarde hiervan niet zwart op wit overleggen. Gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. Dat is gewoonweg onmogelijk. Het is niet te administreren zonder zeventig boekhouders. En laten we eerlijk zijn, het zou toch raar zijn als wij meer boekhouders dan slopers in dienst zouden hebben. Maar ook al hadden we die zeventig boekhouders wel, dan nog zou een honderd procent goedgekeurde accountantsverklaring niet worden afgegeven.

En zo zijn er nog tal van discussiepunten, waarvan ik zeg dat ze vallen onder de noemer ‘eindeloos, minutieus en irrelevante lijncontroles’, die elk jaar weer dezelfde uitkomsten opleveren en die uiteindelijk maar tot een ding leiden: tijdnood aan het einde van de controleperiode, waardoor het in elkaar timmeren van het accountantsdocument een haastig sluitstuk wordt. Terwijl het hier juist om gaat!
Wie kent de passage uit mijn eerste alinea niet? Persoonlijk vind ik het prima. Wat niet kan, dat kan niet. Echter, als je het toch niet kan controleren, controleer het dan niet! Besteed in november dan meer tijd en aandacht aan het in elkaar draaien van de boekjes en zorg dat hierin alles op de goede plek staat. Dat scheelt mij een jaarlijks weken durende invasie van (assistent-)accountants en heel veel kosten.
Wij garanderen een nette administratie. Laat de accountant dan garanderen dat de lectuur in orde is en dat er een keurig nette fiscale aangifte wordt gemaakt. Niets meer en niets minder.

Richard Vlasman

Reacties

Neem contact op!

Telefoon:
0172 495 7700172 495 770

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design