Sloop Voormalig FNV gebouw te Woerden

-Sloopwerken/ asbestsanering-

Begin augustus zijn wij gestart met het saneren van diverse asbesthoudende materialen in het voormalige FNV gebouw aan de Houttuinlaan in Woerden. De sanering betrof diverse bronnen in de RK 2 en RK 1. Nadat het gebouw door een onafhankelijk laboratorium is vrijgegeven is er gestart met de leegsloop van het gebouw.

Als eerste is de kunst uit de hoofdentree gedemonteerd, deze zal naar alle waarschijnlijkheid her-geplaatst worden in de nieuwbouw. Het leegslopen bestond voornamelijk uit het verwijderen van de in het gebouw aanwezige losse inventaris, systeemwanden, systeemplafond en vloerafwerkingen.

Momenteel zijn wij in afrondende fase van de totaalsloop van het gebouw.  Na de sloop zal ook de terreininrichting verwijderd worden, deze werkzaamheden bestaan uit het gedeeltelijk slopen van het bijgebouw, daarnaast worden de op het terrein aanwezige begroeiingen, bomen, asfalt en klinkerverhardingen verwijderd.

De werkzaamheden zullen medio februari afgerond worden.

Uw contactpersoon

Hans Herkhof

Hans Herkhof

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design