Sanering Kerk te Arnhem

In week 2 hebben wij een kerk in Arnhem gesaneerd. De werkzaamheden bestonden uit het saneren van de restanten plaatmateriaal en saneren van het ventilatiekanaal. Voor aanvang van de sanering moest eerst een containment worden gebouwd en het plafond worden weggehaald. Vervolgens is het verloop van het ventilatiekanaal en de omvang van het verontreinigd gebied in zijn geheel in kaart gebracht door een DIA (Deskundig Asbest Inventariseerder) en is de sanering uitgevoerd. Het geheel betrof een RK2 sanering. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond naar tevredenheid van de opdrachtgever.

Uw contactpersoon

Mirko Ophoff

Mirko Ophoff

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design