Saneren plaatmateriaal

Momenteel zijn wij bezig de restanten van plaatmateriaal boven het plafond in het souterrain van een bibliotheek in de Plantagebuurt in Amsterdam te saneren. De sanering wordt uitgevoerd in containment RK 2a. De locatie is een uitdaging vanwege de beperkte ruimte in de bibliotheek. Vanwege de strakke planning van de bouwkundig aannemer, wordt het saneren van het souterrain in een kort tijdsbestek uitgevoerd. De sanering is verdeeld in drie secties, na vrijgave per sectie kon de bouwkundige aannemer volgens zijn planning de vervolg werkzaamheden uitvoeren. Cruciaal was het nakomen van de planning met name voor sectie 1 en 2. Deze week zal sectie 3 worden afgerond, waarop het souterrain volledig kan worden vrijgegeven.

Uw contactpersoon

Mirko Ophoff

Mirko Ophoff

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design