Ramp 4 and Tara Mines Bulk Jetty

Project: Ramp 4 and Tara Mines Bulk Jetty
Opdrachtgever: L&M Keating Ltd.

De voorbereidingen voor een mooi project in Dublin zijn inmiddels in volle gang. Alle benodigde kranen, containers, gereedschappen e.d. zijn gisteren vertrokken vanuit de haven van Rotterdam naar de haven van Dublin. Naar verwachting zal het materieel begin volgende week in Dublin arriveren. De werkzaamheden zullen in week 16 aanvangen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de werkzaamheden die wij in Dublin gaan verrichten.

Reacties

Uw contactpersoon

Hans Herkhof

Hans Herkhof

Opdrachtgever

L&M Keating Ltd.

Diensten:

Ook gekoppeld aan dit item

Hier kun je ons vinden

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design