Sloopwerken

Sloopwerken

Sloopwerken

Het uitvoeren van Sloopwerken vraagt om een uitgekiende aanpak. Vlasman voert werkzaamheden uit voor  uiteenlopende opdrachtgevers; zoals woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, aannemingsbedrijven en industrieën. Er wordt rekening gehouden met milieutechnische aspecten. Vlasman hanteert diverse slooptechnieken, zodat zoveel mogelijk gesorteerde en gesloopte materialen gerecycled kunnen worden.

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen van de BRL SVMS-007.

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design