Koppensnellen

Koppensnellen

Koppensnellen

Vlasman is de grondlegger van het hydraulisch koppensnellen. Met behulp van een hydraulische palenkraker wordt de bovenkant van betonnen funderingspalen of damwanden verwijderd tot een vooraf vastgestelde hoogte, waardoor de wapening vrijkomt. Deze techniek heeft Vlasman doorontwikkeld en geperfectioneerd tot een hoog niveau. Het betonpuin wordt verzameld en afgevoerd. Het verzamelde betonpuin wordt voor 100 % gerecycled tot betongranulaat voor toepassing in de betonindustrie voor nieuwe producten.

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design