Asbestsanering

Asbestsanering

Asbestsanering

De medewerkers van afdeling Asbestsanering  zijn gespecialiseerd in het vakkundig verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten. De asbestsaneringswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende normen en richtlijnen volgens de Arbeidsomstandighedenregeling, document SC-530.  Vlasman heeft voor alle situaties een passende oplossing, zoals MiniContainment.Dit geeft bij de verwijdering van bijvoorbeeld asbesthoudende vensterbanken of vloerluiken in woningen een minimale overlast voor de bewoner. Voorafgaand aan deze werkzaamheden hoeft doorgaans de ruimte maar beperkt leeggeruimd te worden. Zo wordt op een hele efficiënte  wijze deze asbestverwijdering aangepakt. Het gebruik van een MiniContainment heeft in het kort vier grote voordelen:

  • Kleinere werkruimte.
  • Geen witte pakken en maskers.
  • Tijdwinst.
  • Minimale overlast.

Bodemsanering Een groot probleem op het gebied van milieuverontreiniging is de bodem die om welke reden dan ook verontreinigd is. De bodemsaneringen worden door Vlasman uitgevoerd conform de geldende eisen, vastgelegd in de BRL SIKB 7000. De medewerkers zijn in het bezit van de vereiste persoonscertificaten en Vlasman beschikt over het juiste materieel om de bodemsaneringen uit te voeren.

Uw contactpersoon

Mirko Ophoff

Mirko Ophoff

Referentie

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design