Voor Nederlandse aannemingsbedrijven is Vlasman b.v. een vertrouwd adres. Al jaren doen zij met succes een beroep op onze specialisaties: sloopwerk, koppensnellen, asbestsanering en boor- en zaagwerk.
Nadat een inventarisatie is gemaakt van de asbesthoudende materialen in een gebouw, wordt Vlasman b.v. in stelling gebracht.
Ook de industrie kent de weg naar Vlasman b.v. Wij zijn er vertrouwd mee om grote en kleine sloop-, asbestsanerings- en boor-/zaagwerkzaamheden te verrichten op industrieel grondgebied.
Vaak vraagt ons werk om een specifieke aanpak. De Nederlandse ingenieursbureaus verstrekken Vlasman b.v. regelmatig opdrachten.
Onder onze werkgevers zitten tal van installatiebedrijven. Vaak verwijderen wij voor hen het asbest in specifieke ruimtes waarna zij in een schone omgeving nieuwe installaties kunnen plaatsen.
Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de overheid is een trouwe klant van Vlasman b.v. Daartoe behoren gemeenten, provincies maar ook diverse ministeries.
Van origine is Vlasman b.v. een koppensneller. Hoewel onze specialisaties inmiddels vier gebieden omvatten, is het koppensnellen nog altijd prominent aanwezig.
Woningbouwcorporaties doen steeds vaker een beroep op Vlasman b.v. Nadat verhuurders zijn vertrokken, wordt Vlasman b.v. in de arm genomen voor renovatiewerkzaamheden.
Woningbouwcorporaties doen steeds vaker een beroep op Vlasman b.v. Nadat verhuurders zijn vertrokken, wordt Vlasman b.v. in de arm genomen voor renovatiewerkzaamheden.
Voor wat betreft wooncentra is een heldere en duidelijke communicatie naar de bewoners toe van wezenlijk belang. Vlasman b.v. is er alles aan gelegen om de overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Fundament voor vernieuwing

© SERA business design